درود

من دوباره بعد از تبدیل شدن به فسیل دوره اولیه انسان جدیدی زیر یک قد بلند(نعو آندر تال) برگشتم .هر روز ضایع تر از دیروز. راستشو بخواید زندگی دیگه اون کیف گذشته رو نداره ما هم دیگه پیر و فرتوت شدیم.

از شما چه پنهون این یه رازه که نمیتونم بگم! دیگه منو تو هیچ جا محل نمیدن! کم کم داشتم نا امید میشدم که یک روز یک اشعه‌ی زیبا و پر تلاطم از سمت مغرب به مشرق می‌تابید!

پیر مردی سپید مثل رنگ بر عکس ذغال جلوم ظاهر شد. من که در حال شیک بودم (میلرزیدم) با خودم گفم این چیه؟ چه سوال مسخره‌ای! گفتم به احتمال 53.569 درصد جناب Angel of death اومده دیگرانو از دست من راحت کنه. اما مرد که اگه پاچشو حساب نکنیم 45^5 برابر عدد پی بود!؟(چی گفتم؟) رو به سمت من کرد.

من که دیگه داشت یه هاله ی نور شبیه ****** تو شلوارم بوجود می آمد چشمامو بستم و پیر مرد گفت : تو کیستی؟

من گفتم مثله این که یارو فرش پاتریسه!!(پیشنیاز : دیدن تبلیغات این فرش- نکته :از این شرکت هیچ گونه سهمی برای تبلیغ گرفته نشده و تنها به دلیل مسخرگی آن آورده شده) آخه مرتیکه مثل جن ظاهر شده میگه تو کی هستی ، شما باشی چه حسی بهت دست میده؟

 - حاجی مارو نابود کردی میگی کیم؟

 - بله با تو هستم نفهم، عقب مانده ،عقب مانده ی نفهم!

 - والا سوال شما مثل این میمونه که به کسی زنگ بزنی بگی: شما!؟

 - اصلا خفه شو و حدس بزن من کیم ؟ میتونی اپن - بوک هم جواب بدی!

 - والا به جان اوست مولا، بقال سر کوچمون که سقط جنین هم میکنه نمیدونم کی هستی(د)-(تو)؟(البته از گفتن تو معذور بودم.)

پیر مرد گفت : بابای رستمم کودن!!

گفتم: یا اهورا مزدا ما چه گناهی کردیم؟

گفت: لعنت به ubisoft.

گفتم: چرا دستان؟

گفت: این بازی شاهزاده ی پارس دیگه از کجا اومد؟ خجالت نمیکشن نسل ما رو داغون کردن؟این نی گلدون کیه تو بازی گذاشتن؟

گفتم:  از نسخه ی آخر این بازی تقریبا 3-4 سال میگذره اونوقت الان به یادش افتادی؟ حالا ادامه حرفتونو  بگید

در حین حرف زدن من گفت: ساکت شو! ایرانی ها تو اون دوره سه برابر فیل بودن این یارو به زور اندازه‌ی گوسفنده!!

گفتم: این دیگه کیه؟ ای خدااااااااااااااااااا!

ناگهان به دلیل خواندن شاهنامه در گذشته به صورت تصادفی به دلیل کم بودن سرانه مطالعه راه حلی به ذهنم آمد:

... ای زال چرا از سیمرغ کمک نگیریم؟

گفت: ای دهن تو رو من طلا بگیرم(وقتی گفت دهن ترسیدم چیز دیگه‌ای بگه!)

یکی از پرارو در اورد زد به آتیش قلیون اصغر اقا تریاکی(اصغر آقا اول با منقل، تریاکی بود اما بعدا که ترک کرد این نام روش موند)  بعد پر رنگ به رنگ شد بعدش چسید؟!!☺ 

گفتم: این چی بود؟

یهو یه هاله ی دود اومد: Error 401 - Access denied

زال گفت: مارو تحریم کردن سیمرغ  رو هم قطعاتشو از چین وارد کردن، این چین دیگه کجاست؟

گفتم: لعنتی!

گفت: من دیگه باید برم بیخیال تا حالا که هرچی تونستن روی فرهنگ این سرزمین ر...ن اینم روش! من برم رستمو بفرستم مدرسه.

بعد به من گفت پسر جان آدم اینقدر زود ناامید نمیشه برو کارتو تو وبلاگ راست و ریس کن.منم اماده شدم . . . .