سلام. من طراح کمیک‌بلاگ مریخ حمله در میهن‌بلاگ هستم. دنبال یه جای بهتر از میهن‌بلاگ برای مهاجرت کمیک‌بلاگ میگشتم و بنظرم اینجا بهتره. بعد از بررسی بیشتر انشاا... اینجا رو استارت میزنم.


فعلا.